Krigsminnesmerke på Haga etter kamphandlingene våren 1940.