Her er en oversikt over turstier i Søndre Land som det er utarbeidet egne turkort for. Nærmere beskrivelse av turene finner du på ut.no og bolyst.land.

Her er en oversikt over turstier i Søndre Land som det er utarbeidet egne turkort for. Nærmere beskrivelse av turene finner du på ut.no og bolyst.land.

Ridevegen og gamle Gjøvikveg

Den Gamle Ridevegen, Trettsvevegen og vegen sør for Landåsvatnet danner en rundtur gjennom en av de eldste bosetningene i Søndre Land (25 km). Kul­turminner helt fra eldre jernalder; gra­ver, rydningsrøyser, spor av gammel hulveg og husmannsplasser. Biskop Nilssøn beskrev ridevegen i 1594; gamlevegen fra Gjøvik til Fluberg ble siden kjøreveg/hovedveg fram til 1860.

Turvegen går gjennom vekslende landskap med blåbærgran­skog, høgstaudeenger, myrer, kalkrike blåveisbakker, frodige løvskoger, kulturlandskap, gårdstun og flotte utsiktspunkt. Grusveg og skogstier. Informasjonskilt langs ruta.

Start/parkering/infotavler: Landåsbygda sag, Bergegarda Grendehus, Fluberg kirke* eller Granum gård. "Ridevegen" fra Landås­bygda sag (505 m.o.h.) ned til Fluberg kirke (192 m.o.h.) på 9,9 km anbefales.

Går gjennom tunet på Granum Gård. 

Ørnereiret, Odnesberget

Tursti langs Odnesberget fra Odnes gamle hoppbakke. Flott utsikt mot Randsfjorden og vakker rasteplass ved erfaringsstolen; ørnereiret.

Padle kano i Randsfjorden

Dokkadeltaet Våtmarkssenter har kanoer til utleie. https://www.dokkadeltaet.no/

Sykle dresin langs Valdresbanen

AS Valdresbanen og interesseforeningen Nye Valdresbanen leier ut dresiner på Dokka og på Hov stasjon.  Prøv en dresintur på togskinnene langs gamle Valdresbanen mellom Hov og Dokka (23,7 km). Banen går langs Randsfjorden, gjennom vakkert jordbrukslandskap og Dokkadeltaet. Sagvika badeplass mellom Odnes og Fluberg er et perfekt stopp midtveis (ca. 10 km fra Hov). https://www.valdresbanen.no/

3D Bueskytterløype på Odnæs

Her er det mulighet for å "jakte" på flere viltarter i en løype rundt i skogen. Ta kontakt med Land Bueskytterklubb, se facebook,  for mer info. Adresse: Hombsvegen 2, 2879 Odnes.

Foto: Kjesrti Kolstad Narmo

Traktor Bike Park på Øvre Enger

Ca. 30 min kjøring fra Granum ligger terrengsykkelløypa Traktor Bike Park.

Denne beskrives slik på deres facebookside:
"En skogkledd åsside ved Randsfjordens bredde vokser det frem en bike park litt uten om det vanlige... Kun fantasien setter grensene og muligens en elg i løypa.

Veibeskrivelse fra Oslo;

-Kjør R4 nordover mot Gjøvik. Etter ca 7,5 mil, ta av på fv34 mot Brandbu/Fagernes og etter ca 26-27 km er du ved Enger kirke og Traktor Bike Park.

http://kart.gulesider.no/m/aVsjE

Ønsker man å sykle må man forhåndsavtale med noen av oss på admin.

Vi har dager hvor vi kjører shuttling hele dagen ellers kan du avtale med oss om eget opplegg. En mulighet er at vi shuttler opp en gang og forklarer løyper/guider dere en tur og så har dere resten av dagen til disposisjon i bike parken, 

Hvis du liker håndbygde naturlige stier med ulik vanskelighetsgrad og en stemning helt uten om det vanlige, har du kommet til rett plass."

Foto: Torfinn Konow Weydahl

Klatreparken på Vassendlandet

Høsten 2019 ble det anlagt en klatrepark ved Trevatn. Dett er et flott sted å boltre seg for store og små. Badeplass rett ved.

Branntårnet på Skjellingshovde

Branntårnet på Skjellingshovde er nest høyeste punkt i Søndre Land, 856 meter over havet. Her ser en Østlandet fra Nordmarka til Jotunheimen og Hallingdalsfjella til Nordhue. 

Branntårnet av tre ble revet i 1960 og er erstattet av dagens jerntårn med vakthytte på toppen. Brannvakta ble nedlagt i 1967 og hytta er åpen for publikum. Ei merkeskive viser hva du ser. Her er også informasjonsskilt og ei gjestebok.

Det er ca. 1/2-times gange på godt brukt sti til branntårnet fra parkeringsplassen nedenfor Skjellingen seter. Avkjørsel fra nedlagte Mobil ved Fluberg bru (slakteriet ved Hjortefarmen på Setton). Veinettet på Veståsen er delvis skiltet, men ukjente bør bruke kart for å finne parkeringsplassen.

Kulturstien Fallselva

Fallselva er Søndre Land kommunes tusenårssted og en kultursti med 20 skilt forteller om industrihistorien, fra Holmen til Trevatna. 

Kulturstien Fallselva går  gjennom Skrankefoss, og her fra kan du følge  kulturstien opp til Trevatna. Stien er skiltet og informerer om natur- og kulturkvalitetene i landskapet.

Fallselva renner ut av Trevatna ved Trevassdammen i nordvest, og inn i Randsfjorden ved Mølla i Holmen – et elveløp på ca. 5 km i krok og sving, med fosser, fløyter, kulper og demninger, og med en høydeforskjell på 244 meter.

Her finnes og forekomst av elvemusling.

Lomsdalsvassdraget

Lomsdalvassdraget er uten tvil det mest interessante kulturmiljøet i Norge mht. skogsdrift og tømmerfløting. Noe av det du kan se er skiltet med sti fra veien.

Det har vært tømmerfløting på alle elver til Randsfjorden (vi sier egentlig brøtning på elvene og fløting i fjorden). Spesielt med Lomsdalsvassdraget er at brøtningen startet først her. Her er mengder av godt bevarte steindammer og elveforbygninger i stein. Brøtningen var slutt i 1967.

Meierilandet badeplass, Fluberg

Badeplassen Meierilandet ved Fluberg. Båtbrygge og idyllisk badested ved Randsfjorden. 

Sagvika badeplass, Odnæs

Sagvika er en idyllisk strand med lekhus, wolleyballbane, stupebrygge, båtkai, wc mm. 

Monsestulandet badeplass/båtplass ,Fall

Her kan du finne Norges første fyrtårn i innsjø og en idyllisk badeplass med arkitekttegnet gapahuk og båtplass.

Del denne siden